Aktuality

" Chceme, aby žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu. Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života, vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné, citovo zrelé a rozumovo vyspelé, adaptabilné pre podmienky 21. storočia."

Riaditeľstvo školy oznamuje, že škola je pre rodičov a verejnosť počas vyučovania od 7:45 do 13:10 hod. z organizačných dôvodov uzatvorená.

 

 

Z dôvodu zmeny internetového pripojenia na našej škole je potrebné pri objednávaní stravy na Vašom internetom prehliadači opäť zadať prihlasovacie údaje.  

 

OZNAMY PRE RODIČOV - Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné rodičovské stretnutie, o prospechu, správaní a dochádzke žiakov, ktoré sa bude konať dňa 2. júna 2016 (štvrtok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy. Tešíme sa na stretnutie s Vami. Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16:30 hod v zborovni školy. 

 

 

ZŠ Zarevúca spolu s Bratskou jednotou baptistov v Ružomberku organizuje kresťanský anglický tábor v termíne od 25. - 29.júla 2016. Kapacita je limitovaná, je potrebné sa prihlásiť čo najskôr. Bližšie info TU ....

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Tel. č.: 0915 266 365; Miloš Masarik

           0905 873 692; Mgr. Michal Lazár

                             

 

Zoznam pomôcok a potrieb pre našich budúcich prváčikov v školskom roku 2016/2017  si môžete pozrieť TU

 

Chlapčenský florbalový turnaj tretiakov

V stredu 25. 5. 2016  popoludní  si zmerali svoje sily vo veľkej telocvični chlapci tretieho ročníka v hre florbal. V zanietenom boji najlepšie obstáli žiaci 3.D, na druhom mieste boli chlapci z 3.C a tretie miesto obsadilo družstvo chlapcov z 3.B. Viac...

Fyzikálna olympiáda kategórie G Archimediáda

Dňa 19. mája 2016 sa v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie G. Celkove sa olympiády zúčastnili 4 základné školy  z okresu, spolu 12 žiakov. Viac...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D

V máji sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D určenej pre žiakov 6. a 7. ročníka. Na okresnom kole našu školu reprezentovali Júlia Kuniaková zo 7.C, Tamara Kenderová zo 7.A a Alicia Esteves zo 6.C. Viac...

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ

Historický úspech našej školy zaznamenali dňa 17. 5. 2016 mladší gymnasti kategórie A na Majstovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ v Poprade. V silnej konkurencii siedmych zúčastnených krajov Slovenska sa umiestnili na úžasnom BRONZOVOM mieste. Viac...

                        

Drahí enviropriatelia. 

2. ročník environmentálnej súťaže Premeň odpad na umenie už pozná svojich víťazov. Dovoľte sa nám o víťazné mená s vami podeliť. Chceme sa všetkým súťažiacim poďakovať a zároveň vyjadriť obdiv nad ich šikovnými rúčkami. Ste jednoducho enviroskvelí.

            Výsledky súťaže.   Práce našich žiakov

 

                                           

Knižná šifra

V mesiaci apríl 2016 prebiehala na našej škole súťaž Knižná šifra, ktorá bola určená pre deti na 1. stupni. Úlohou našich žiakov bolo rozlúštiť 10 zašifrovaných kníh. Plagátik so šifrou mohli nájsť na chodbách v blízkosti svojich tried. Viac...

                                  

Liptovská Kinderiáda

Dňa 6.5.2016 sa  niektorí  žiaci 2.-5.ročníka pod vedením p. uč. Mgr. Dagmar Petruf Huťkovej  zúčastnili atletickej súťaži „LIPTOVSKÁ KINDERIÁDA“ v Liptovskom Mikuláši. Spomedzi 14 škôl regiónu Liptov obsadili v súťaži 8 členných družstiev  1.miesto. Viac...

Slávik Slovenska – okresné kolo

Dňa 5. mája 2016 sa v priestoroch kina Kultúra uskutočnil 26. ročník okresnej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Spolu  tu súťažilo 32 spevákov. Našu školu reprezentovali  2  zlaté  „slávice“ -  Veronika Jarinová a Nina Ťasková. Viac...

Okresná výtvarná súťaž ku dňu hasičov

Okresné riaditeľstvo HaZZ  v Ružomberku,  Okresný výbor DPO Ružomberok  a CVČ  ELÁN – oddelenie techniky a prírodovedy  v Ružomberku aj v šk. roku 2015/2016 vyhlásili okresnú Výtvarnú súťaž ku Dňu hasičov. Viac...

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji.

Dňa 4.5.2016 sa v Zakamennom konalo KK gymnastického štvorboja. Naši žiaci v silnej konkurencii vybojovali medailové umiestnenia družstiev. Najstaršie žiačky kat. C skončili na treťom mieste, mladšie žiačky kat. B na druhom mieste a najmladší žiaci kat. A na prvom mieste. Viac...

Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDONALDs CUP

Naša škola dňa 6.5.2016 zorganizovala okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov základných škôl.  Naši chlapci nás úspešne reprezentovali a stali sa víťazmi okresného kola. Srdečne im gratulujeme.  

                                

 

 

                           Vyhodnotenie zberu papiera

                                           

 

Exkurzia 4.ročníkov do Planetária

Žiaci 4. ročníkov s triednymi pani učiteľkami – V. Oravcovou, Ľ. Pastuchovou, M. Hankovou dňa 03.05.2016 boli na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Pozreli sme si planetárium, kde súčasťou prednášky boli informácie o planétach, našej slnečnej sústave, o mliečnej dráhe, hviezdach, mesiacoch či súhvezdiach. Viac...

Prichádza máj

"V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska." Už je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným a májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. V našej škole sa držíme starých obyčajov, a preto sme tento krásny mesiac znovu privítali spevom a tancom pri stavaní mája pre všetky naše dievčatá. Viac...

 

Deň Zeme - 22.apríl

Deň 22. apríl je venovaný našej Zemi. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že prírodu treba ochraňovať, pretože ak sa k nej nebudeme chovať s úctou, tak nám to neskôr odplatí. A preto sme sa my, žiaci a učitelia našej základnej  školy rozhodli, že sa aj my pričiníme o ochranu prírody. Žiacky parlament s koordinátorkami A. Gibasovou a M. Hankovou zorganizovali už tretí ročník - Čistenie mestských lesov v spolupráci s Mestskými lesmi a Technickými službami mesta Ružomberok. Viac...

Básničkovo alebo...trochu poézie“

Žiaci IV.C tvorili na hodine čítania básničky ku Dňu Zeme. Najlepšie z nich vybrala triedna pani učiteľka na okresnú súťaž v tvorbe básní- Básničkovo alebo...trochu poézie. Viac...

Výsledky školského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen .... Viac...

3.mieto na celoslovenskej literárnej súťaži Dieťa medzi paragrafmi - Práva detí očami detí

Do celoslovenskej súťaže literárnych a žurnalistických príspevkov, v ktorých deti základných škôl reflektujú na problematiku ľudských práv z pohľadu dieťaťa sa zapojili aj žiaci IV.B triedy s triednou pani učiteľkou PaedDr. Marianou Hankovou, kde boli tieto témy:

-  Čo by dospeláci nemali robiť deťom

-   Čo nesmú robiť deti deťom

-  Dieťa má dve rúčky – jednu pre mamu a jednu pre ocka

Súťaž zorganizovala  Rada pre práva detí ... Viac...

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

Učivo občianskej náuky nie je vždy pre žiakov veľmi atraktívne. Považujú ho za nudné, pre nich nezaujímavé. Naši ôsmaci majú možnosť každý rok navštíviť budovu Národnej rady Slovenskej republiky a tak sa bližšie oboznámiť s fungovaním nášho parlamentu a s prácou poslancov. Viac...

 

Prevencia internetového šikanovania na ZŠ

Súčasťou plánu školy sú aj preventívne aktivity zamerané na predchádzanie rôznych  patologických javov, medzi ktoré patrí aj internetové šikanovanie – kyberšikanovanie. Každoročne využívame ponuku štátnej a mestskej polície  v Ružomberoku,  aj tento šk. rok  sme pozvali  na besedu do 7. tried preventistku PZ p. Tkáčovú a preventistu MP p. Jankoviča. Viac...

 

Školské kolo Biologickej olympiády kategórie D

V apríli sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie D určenej pre žiakov 6. a 7. ročníka. Na školskom kole sa zúčastnilo desať najlepších mladých biológov z našej školy, všetci boli úspešní riešitelia. Viac...

 

Gymnastický štvorboj

Dňa 14.4.2016 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Okresného kola sa zúčastnilo 9 škôl so 177 účastníkmi. V silnej konkurencii sa nám podarilo umiestniť na medailových pozíciách. Žiačky A kat. sa umiestnili na 4 mieste, B kat. na 1. mieste, C kat. na 1. mieste. Žiaci A kat. na 1.mieste a B kat. na 2.mieste. Viac...

                           

 Tehlička pre Sýriu

V predveľkonočnom období sa konal 11. ročník verejnej zbierky Tehlička pre Sýriu. Prostredníctvom tohto projektu deti učíme, že človek nemôže myslieť len na seba, ale má byť ochotný podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. Vyvrcholením zbierky bol jarmoček na prvom aj druhom stupni školy. Viac...

Dievčatá  postupujú  na  M - SR v basketbale

Naše dievčatá /5.- 9. ročník/ nesklamali a potvrdili úlohu favorita. Úspešne zvládli Kvalifikáciu, Okresné a Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ a bez jedinej prehry postúpili na M-SR, ktoré sa budú konať v júni 2016 v Trnave. Viac...

Výtvarná súťaž venovaná Medzinárodnému dňu vody

V pondelok 21. marca 2016 zorganizoval Žiacky parlament Základnej školy Zarevúca výtvarnú súťaž, ktorou si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň vody stanovený na 22. marca. Viac...

Deň vody

Naša žiačka Michaela Betušiaková zo 4.B triedy získala 2. miesto vo výtvarnej súťaži "Voda a zamestnanosť". Okrem krásnej ceny za svoju prácu získala aj finančnú odmenu pre školu vo výške 150,00€.

Miške gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  Viac...

 

Vynášanie Moreny

Končí sa zima, pomaly prichádza jar a blížia sa veľkonočné sviatky. S týmto obdobím sú spojené aj prastaré tradície, ktoré pochádzajú od našich slovanských predkov. Morena – staroslovanská bohyňa smrti, chorôb a nešťastia musí byť zbavená svojej vlády, aby mohla prísť jar a s ňou slnko, teplé počasie a nová úroda. Viac...

Lyžiarsky výcvik  šk. rok 2015/2016

V dňoch od 7.3.- 11.3.2016 sa 53 siedmakov zúčastnilo pobytového lyžiarskeho výcviku v Nižnej na Orave. Pod vedením p. učiteliek Mgr. K.Svrčanovej, Mgr. D. Petruf Huťkovej, PaedDr. S. Baranovej a p. učiteľa Mgr. I.Prielomka sa 25 žiakov naučilo lyžovať a ostatní si zdokonaľovali svoju techniku lyžovania ..... Viac...


Karneval 2016

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil na našej škole Karneval pre 0. až 4. ročník. Akcia prebehla v dopoludňajších hodinách, deti boli prezlečené za rozličné veľmi zaujímavé masky. Akciu uvádzal kúzelník Wolf, s množstvom kúziel, diskotékou a oceňovaním najoriginálnejších masiek. Fotogaléria z karnevalu

Pasovanie prvákov 

Žiacky parlament v rámci svojej činnosti usporiadal  akciu pre svojich najmenších spolužiakov pod názvom „Pasovanie prvákov“.  Po absolvovaní skúšky múdrosti, fyzickej zdatnosti, hudobnej a matematickej zručnosti dňa 24.11.2015 prváci zložili sľub, že budú veselí prváci a dobrí žiaci. Viac...

  

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera

Dňa 26.10.2015 našu školu navštívil minister školstva Juraj Draxler. Oboznámil sa s projektom Zdravý chrbátik ... Viac

Fotogaléria z návštevy ministra školstva

  
 

 

Vydarený deň Otvorených dverí.

V sobotu 26. septembra sme na našej škole zorganizovali Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov. Viac...

  
 
       

                                              

Celý článok...