Aktuality

" Chceme, aby žiak i zamestnanec školy zažil pocit úspechu. Pripraviť žiakov pre prežitie šťastného a plnohodnotného života, vychovať osobnosti slobodné a zodpovedné, citovo zrelé a rozumovo vyspelé, adaptabilné pre podmienky 21. storočia."

Riaditeľstvo školy oznamuje, že škola je pre rodičov a verejnosť počas vyučovania od 7:45 do 13:10 hod. z organizačných dôvodov uzatvorená.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5.septembra 2016 nasledovne:

 

            0. a 1.ročník o 8:00 hod. v školskej jedálni

     2. a 9.ročník o 8:00 hod. v kmeňových triedach

     o 9:00 hod. príhovor riaditeľa školy

     o 9:30 hod ukončenie slávnostného otvorenia

 

Zoznam prijatých žiakov pre 0. a 1.ročník v školskom roku 2016/2017

0.ročník           Trieda 1.A            Trieda 1.B           Trieda 1.C  

 

Oznam vedúcej školskej jedálne

Žiaci 1.ročníka a všetci noví žiaci si môžu vyzdvihnúť čipy na stravu v dňoch

od 22.8.2016 do 31.8.2016 v čase od 9:00 hod – 11:00 hod.

 

Informácie na tel. čísle: 044 432 38 65

 

Psychologickým vyšetrením prešli žiaci z nasledovného zoznamu a sú zaradení do športovej triedy. Zoznam žiakov


Zoznam pomôcok a potrieb pre našich budúcich prváčikov v školskom roku 2016/2017  si môžete pozrieť TU

 

Školské Majstrovstvá Slovenska v basketbale dievčat

Naše dievčatá obhájili po roku strieborné medaily na Školských Majstrovstvách Slovenska v Piešťanoch. Turnaj sa uskutočnil v rámci KALOKAGATIE TRNAVA 2016.  Dievčatám srdečne blahoželáme.   

  

 

Športovo-poznávací pobyt v Taliansku

V tomto školskom roku sme opäť po niekoľkých rokoch navštívili Taliansko. Táto krajina je pre nás veľmi atraktívna, lebo ponúka nielen more, ale aj množstvo historických pamiatok. Tentoraz sme zavítali do svojráznej provincie Emilia Romagna s plážami dlhými 42 kilometrov .... Viac...

 

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

V tento horúci deň sa žiaci našej školy zúčastnili Behu olympijského dňa. Slávnostné otvorenie prebehlo v areáli našej školy. Potom sme sa presunuli na Námestie Andreja Hlinku, kde si jednotlivé kategórie zmerali sily. Podarilo sa nám obsadiť niekoľko medailových umiestnení. Viac...

 
 

 

Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 7.6.2016 sa dievčatá našej školy zúčastnili Krajského kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ v Rabči.  Naše družstvo dievčat veľmi dobre zabojovalo a obsadilo v silnej konkurencii 2.miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme.

Výsledková listina družstvá

Výsledková listina jednotlivci

 

                                     

 

Športový deň pre žiakov II.stupňa 

Dňa 2.6.2016 sa uskutočnil na našej škole Športový deň pre žiakov II. stupňa. Viac...  

 

Športový deň pre žiakov I.stupňa 

Dňa 1.6.2016 sa uskutočnil na našej škole Športový deň pre žiakov I. stupňa. Viac...  

 

EXIT Tour

Dňa 31.5.2016 sa uskutočnil na našej škole celodenný program prednášok pod názvom EXIT Tour pre žiakov 7. – 9. ročníka. FOTOGALÉRIA

 

 

Školský výlet tried 5.A a 5.B

Dňa 31. 5. 2016 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili školského výletu na hrade Modrý Kameň. Tam v rámci Dňa Detí vylúštili tajnú šifru  a odhalili „Tajomstvo mŕtveho rytiera“, vďaka tomu sa stali rytiermi rádu „salamandry škvrnitej“. Pred vylúštením tajnej šifry museli žiaci zdolať prekážky, ktoré im do cesty postavili Remiáš a zbrojnoši. Viac...

   

IV.B vo filmovom a dabingovom štúdiu

Žiaci IV.B spolu s triednou pani učiteľkou Marianou Hankovou boli 31.05.2016 na exkurzii vo Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Toto podujatie pod názvom Detská mediálna škola bolo zrealizované pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zúčastnilo sa ho približne 70 detí základných škôl z celého Slovenska. Viac...

Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 26.5.2016 sa na našej škole v areáli atletickej dráhy uskutočnilo Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ.  Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl okresu Ružomberok. Dievčatá a chlapci si zmerali sily v disciplínach: behu na 60m, 300m, 800m (1000m), skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou, v hode kriketovou loptičkou a štafete na 4x60m. Naše družstvo dievčat veľmi dobre zabojovalo a obsadilo v silnej konkurencii 1.miesto a družstvo chlapcov obsadilo 5.miesto. Viac...

Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Ako každoročne v máji, pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK a ČP (8. máj), aj tento školský rok súťažili medzi sebou družstvá mladých zdravotníkov - záchranárov z okresu Ružomberok. Súťažilo sa na Námestí A. Hlinku v dvoch vekových kategóriách. Deti si svoje zdravotnícke vedomosti a zručnosti  overili na pripravených stanovištiach, kde ošetrovali simulované úrazy na figurantoch. Viac...

Scrabble v nemeckom jazyku

Dňa 27. mája 2016 sa na našej škole pod vedením Mgr. Kataríny Vataj uskutočnila olympiáda v Scrabble v nemeckom jazyku. Deti si pri hre precvičili nemeckú slovnú zásobu a ponamáhali svoje mozgy. Viac...

Chlapčenský florbalový turnaj tretiakov

V stredu 25. 5. 2016  popoludní  si zmerali svoje sily vo veľkej telocvični chlapci tretieho ročníka v hre florbal. V zanietenom boji najlepšie obstáli žiaci 3.D, na druhom mieste boli chlapci z 3.C a tretie miesto obsadilo družstvo chlapcov z 3.B. Viac...

Fyzikálna olympiáda kategórie G Archimediáda

Dňa 19. mája 2016 sa v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie G. Celkove sa olympiády zúčastnili 4 základné školy  z okresu, spolu 12 žiakov. Viac...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D

V máji sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D určenej pre žiakov 6. a 7. ročníka. Na okresnom kole našu školu reprezentovali Júlia Kuniaková zo 7.C, Tamara Kenderová zo 7.A a Alicia Esteves zo 6.C. Viac...

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ

Historický úspech našej školy zaznamenali dňa 17. 5. 2016 mladší gymnasti kategórie A na Majstovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ v Poprade. V silnej konkurencii siedmych zúčastnených krajov Slovenska sa umiestnili na úžasnom BRONZOVOM mieste. Viac...

                        

Drahí enviropriatelia. 

2. ročník environmentálnej súťaže Premeň odpad na umenie už pozná svojich víťazov. Dovoľte sa nám o víťazné mená s vami podeliť. Chceme sa všetkým súťažiacim poďakovať a zároveň vyjadriť obdiv nad ich šikovnými rúčkami. Ste jednoducho enviroskvelí.

  Výsledky súťaže    Práce našich žiakov    Naši víťazi

 

                                           

Knižná šifra

V mesiaci apríl 2016 prebiehala na našej škole súťaž Knižná šifra, ktorá bola určená pre deti na 1. stupni. Úlohou našich žiakov bolo rozlúštiť 10 zašifrovaných kníh. Plagátik so šifrou mohli nájsť na chodbách v blízkosti svojich tried. Viac...

                                  

Liptovská Kinderiáda

Dňa 6.5.2016 sa  niektorí  žiaci 2.-5.ročníka pod vedením p. uč. Mgr. Dagmar Petruf Huťkovej  zúčastnili atletickej súťaži „LIPTOVSKÁ KINDERIÁDA“ v Liptovskom Mikuláši. Spomedzi 14 škôl regiónu Liptov obsadili v súťaži 8 členných družstiev  1.miesto. Viac...

Slávik Slovenska – okresné kolo

Dňa 5. mája 2016 sa v priestoroch kina Kultúra uskutočnil 26. ročník okresnej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Spolu  tu súťažilo 32 spevákov. Našu školu reprezentovali  2  zlaté  „slávice“ -  Veronika Jarinová a Nina Ťasková. Viac...

Okresná výtvarná súťaž ku dňu hasičov

Okresné riaditeľstvo HaZZ  v Ružomberku,  Okresný výbor DPO Ružomberok  a CVČ  ELÁN – oddelenie techniky a prírodovedy  v Ružomberku aj v šk. roku 2015/2016 vyhlásili okresnú Výtvarnú súťaž ku Dňu hasičov. Viac...

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji.

Dňa 4.5.2016 sa v Zakamennom konalo KK gymnastického štvorboja. Naši žiaci v silnej konkurencii vybojovali medailové umiestnenia družstiev. Najstaršie žiačky kat. C skončili na treťom mieste, mladšie žiačky kat. B na druhom mieste a najmladší žiaci kat. A na prvom mieste. Viac...

Okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ McDONALDs CUP

Naša škola dňa 6.5.2016 zorganizovala okresné kolo v minifutbale žiačok a žiakov základných škôl.  Naši chlapci nás úspešne reprezentovali a stali sa víťazmi okresného kola. Srdečne im gratulujeme.  

                                

 

Exkurzia 4.ročníkov do Planetária

Žiaci 4. ročníkov s triednymi pani učiteľkami – V. Oravcovou, Ľ. Pastuchovou, M. Hankovou dňa 03.05.2016 boli na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Pozreli sme si planetárium, kde súčasťou prednášky boli informácie o planétach, našej slnečnej sústave, o mliečnej dráhe, hviezdach, mesiacoch či súhvezdiach. Viac...

Prichádza máj

"V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska." Už je tu máj. Tento mesiac patrí všetkým zaľúbeným a májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. V našej škole sa držíme starých obyčajov, a preto sme tento krásny mesiac znovu privítali spevom a tancom pri stavaní mája pre všetky naše dievčatá. Viac...

 

Deň Zeme - 22.apríl

Deň 22. apríl je venovaný našej Zemi. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že prírodu treba ochraňovať, pretože ak sa k nej nebudeme chovať s úctou, tak nám to neskôr odplatí. A preto sme sa my, žiaci a učitelia našej základnej  školy rozhodli, že sa aj my pričiníme o ochranu prírody. Žiacky parlament s koordinátorkami A. Gibasovou a M. Hankovou zorganizovali už tretí ročník - Čistenie mestských lesov v spolupráci s Mestskými lesmi a Technickými službami mesta Ružomberok. Viac...


3.mieto na celoslovenskej literárnej súťaži Dieťa medzi paragrafmi - Práva detí očami detí

Do celoslovenskej súťaže literárnych a žurnalistických príspevkov, v ktorých deti základných škôl reflektujú na problematiku ľudských práv z pohľadu dieťaťa sa zapojili aj žiaci IV.B triedy s triednou pani učiteľkou PaedDr. Marianou Hankovou, kde boli tieto témy:

-  Čo by dospeláci nemali robiť deťom

-   Čo nesmú robiť deti deťom

-  Dieťa má dve rúčky – jednu pre mamu a jednu pre ocka

Súťaž zorganizovala  Rada pre práva detí ... Viac...

           

 Tehlička pre Sýriu

V predveľkonočnom období sa konal 11. ročník verejnej zbierky Tehlička pre Sýriu. Prostredníctvom tohto projektu deti učíme, že človek nemôže myslieť len na seba, ale má byť ochotný podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. Vyvrcholením zbierky bol jarmoček na prvom aj druhom stupni školy. Viac...

Dievčatá  postupujú  na  M - SR v basketbale

Naše dievčatá /5.- 9. ročník/ nesklamali a potvrdili úlohu favorita. Úspešne zvládli Kvalifikáciu, Okresné a Krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ a bez jedinej prehry postúpili na M-SR, ktoré sa budú konať v júni 2016 v Trnave. Viac...

 

Deň vody

Naša žiačka Michaela Betušiaková zo 4.B triedy získala 2. miesto vo výtvarnej súťaži "Voda a zamestnanosť". Okrem krásnej ceny za svoju prácu získala aj finančnú odmenu pre školu vo výške 150,00€.

Miške gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  Viac...

 

Vynášanie Moreny

Končí sa zima, pomaly prichádza jar a blížia sa veľkonočné sviatky. S týmto obdobím sú spojené aj prastaré tradície, ktoré pochádzajú od našich slovanských predkov. Morena – staroslovanská bohyňa smrti, chorôb a nešťastia musí byť zbavená svojej vlády, aby mohla prísť jar a s ňou slnko, teplé počasie a nová úroda. Viac...

Lyžiarsky výcvik  šk. rok 2015/2016

V dňoch od 7.3.- 11.3.2016 sa 53 siedmakov zúčastnilo pobytového lyžiarskeho výcviku v Nižnej na Orave. Pod vedením p. učiteliek Mgr. K.Svrčanovej, Mgr. D. Petruf Huťkovej, PaedDr. S. Baranovej a p. učiteľa Mgr. I.Prielomka sa 25 žiakov naučilo lyžovať a ostatní si zdokonaľovali svoju techniku lyžovania ..... Viac...


Karneval 2016

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil na našej škole Karneval pre 0. až 4. ročník. Akcia prebehla v dopoludňajších hodinách, deti boli prezlečené za rozličné veľmi zaujímavé masky. Akciu uvádzal kúzelník Wolf, s množstvom kúziel, diskotékou a oceňovaním najoriginálnejších masiek. Fotogaléria z karnevalu

Pasovanie prvákov 

Žiacky parlament v rámci svojej činnosti usporiadal  akciu pre svojich najmenších spolužiakov pod názvom „Pasovanie prvákov“.  Po absolvovaní skúšky múdrosti, fyzickej zdatnosti, hudobnej a matematickej zručnosti dňa 24.11.2015 prváci zložili sľub, že budú veselí prváci a dobrí žiaci. Viac...

  

Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera

Dňa 26.10.2015 našu školu navštívil minister školstva Juraj Draxler. Oboznámil sa s projektom Zdravý chrbátik ... Viac

Fotogaléria z návštevy ministra školstva

  
 

 

Vydarený deň Otvorených dverí.

V sobotu 26. septembra sme na našej škole zorganizovali Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov. Viac...

  
 
       

                                              

Celý článok...