Sniežik sa nám chumelíSniežik sa nám „chumelil“
Konečne sme sa dočkali. Sniežik nám
urobil veľkú radosť. Hneď sme sa pustili
do zimných radovánok.