Bio olympiáda"Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie“.

28. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie E odbornosť zoológia určenej pre žiakov druhého stupňa.

Na školskom kole sa zúčastnili 3 zanietení zoológovia, ktorí museli zvládnuť identifikáciu 50 druhov, slovenskú aj vedeckú terminológiu živočíchov vodného ekosystému, úspešne sa popasovali s charakteristikou jednotlivých druhov a pripravili si zbierku 10 vybraných živočíchov z daného biotopu.
Na 1. mieste sa umiestnil Filip Bajaček zo 7. A a na 2. mieste Matúš Neštepný zo 7. A. Tretí súťažiaci, žiaľ nebol úspešný riešiteľ. Víťazom gratulujeme a budeme im držať palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.

BO