MinibasketbalStriebro z regionálneho kola našich tretiakov a štvrtákov v minibasketbale.

Ako víťazi okresného kola sa 17 našich žiakov a žiačok 3. a 4. ročníka zúčastnilo regionálneho kola organizovaného Slovenskou basketbalovou asociáciou. Dňa 21. marca 2019 v Koniarni si zmerali sily s víťazmi oblastných súťaží. ZŠ z Považskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Oravského Podzámku a ZŠ Bystrickou, ktorá postúpila ako druhý tím z nášho okresu. Gratulujeme.