Svetový deň vodyZa Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Pri tejto príležitosti Žiacky parlament každoročne organizuje medzitriednu súťaž, ktorou si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň vody.

Súťaže sa zúčastnili žiaci II. stupňa ZŠ a III. oddelenie ŠKD. Žiaci pracovali v skupinách, kde medzi nimi panovala súdržnosť, kreativita a najmä spolupráca. Práce sú nápadité, originálne a jedinečné. Vytvorené diela sú vystavené na chodbách školy, kde si ich môžu pozrieť aj ostatní žiaci. Porota zložená žiakmi a pani učiteľkami ŽP ocenila nasledovné triedy.
Vyhodnotenie:
1. miesto: VI. A
2. miesto: VII. B
3. miesto: VIII. E
Cena žiakov ZŠ: VII. D

Žiaci boli odmenení cenami a všetci zúčastnení aj sladkou odmenou. ŠKD - 3. oddelenie si za svoje práce zaslúžilo diplom a sladkú odmenu.