Shakespeare MemorialNaša škola zorganizovala súťaž v prednese anglickej prózy a poézie Shakespeare’s Memorial.

Súťaž, ako už z názvu vyplýva, je organizovaná na počesť slávneho anglického spisovateľa Williama Shakespeara. Súťaž bola rozdelená na triedne kolo, školské kolo a medziškolské kolo, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla. Žiaci sa venovali nielen prednesu, ale aj tvorbe projektov a získavaniu nových informácii o živote Shakespeara. Na záver predviedli fantastické výkony a v pilotnom ročníku položili latku veľmi vysoko. Ďakujeme všetkým vyučujúcim a žiakom našej školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zrealizovaniu súťaže, zároveň ďakujeme vyučujúcim a žiakom zúčastnených škôl: Základná škola Klačno, Základná škola Andreja Hlinku - Černová, Základná škola Liptovské Revúce a Základná škola Dončova. Tešíme sa opäť o rok.