OK BioO„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“

V apríli sa uskutočnili okresné kolá Biologickej olympiády kategórie E v odbore zoológia, kde našu školu reprezentovali dvaja žiaci siedmeho ročníka. Na krásnom 1. mieste skončil Filip Bajaček a na 2. mieste Matúš Neštepný. Víťazom gratulujeme a budeme im držať palce 7. mája na krajskom kole v Čadci.
V teoreticko- praktickom kole kategórie D našu školu reprezentovali traja šikovní biológovia Michala Betušiaková, Stanislav Surovček a Marianna Moravčíková zo 7. B triedy. Všetci boli úspešní riešitelia. Výborne sa popasovali s praktickými úlohami a preukázali aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudli nielen na hodinách biológie ale aj počas prípravy na okresné kolo vo svojom voľnom čase. Na krásnom 1. mieste sa umiestnila Michala Betušiaková.
Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
Vyučujúca biológie Mgr. Macáková