Deň ZemeLeonardo da Vinci raz povedal: „Príroda svoje zákony neporušuje.“

Súhlasíme s týmto tvrdením a aj my sme chceli ukázať svojím postojom a ochranou, že zákony prírody neporušujeme. Tak ako aj my oslavujeme svoje sviatky, tak aj naša matička Zem oslavuje ten svoj. 22. apríl je Medzinárodným dňom Zeme už od roku 1971. Síce tento dátum už v kalendári dávno bol, no my sme si ho pripomenuli 7. mája 2019, kedy sme sa aktívne zapojili do záchrany Zeme. Naša planéta je už teraz v takom stave, že potrebuje pomoc každého jej obyvateľa. Každý sa musí zapojiť do záchrany našej Zeme a tak aspoň maličkým podielom prispieť k tomu, že budeme mať v budúcnosti lesy, čistú vodu či dýchateľný vzduch. Žiaci našej školy boli spoločne s učiteľmi zbierať odpadky, iní boli sadiť stromčeky, niektorí skrášľovali okolie našej školy a ďalší tvorili postery s ekologickou tematikou. Aj tí najmenší, žiaci prvých ročníkov si uvedomovali dôležitosť ochrany našej Zeme, a tak svojimi kresbami na chodníku pútali pozornosť okoloidúcich. Prišli sme na to, že deň Zeme by mal byť každý jeden deň. Môžeme začať oslavou už doma a to šetrením vodou, elektrickou energiou, upozorňovaním ostatných ľudí, že problém znečisteného prostredia je čoraz vážnejší,...
My však veríme, že naša planéta má nádej. Nádej, že si konečne začíname uvedomovať, že si musíme uchrániť prírodu pred zničením a zachovať si prostredie, v ktorom sa bude dať zdravo žiť. Naučme sa opäť žiť v súlade s prírodou a pomôžme jej prežiť! Potom prežijeme aj my.