VV HasičiOkresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku v spolupráci s CVČ Elán Ružomberok vyhlásilo ďalší ročník okresnej výtvarnej súťaže pod názvom „Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov“.

Aj tento školský rok sme na hodinách výtvarnej výchovy zobrazovali zásahovú činnosť hasičov pri lesných požiaroch, haváriách, nehodách a živelných pohromách, čím sme si pripomenuli a uctili nesmierne náročnú i nebezpečnú prácu hasičov. V školskom kole bolo vybraných niekoľko najkrajších prác, ktoré postúpili do okresného kola. Boli sme úspešní! Karin Dittrychová (9. C) sa umiestnila na 1. mieste a Nina Lukáčová (8. C) získala 4. miesto.
BLAHOŽELÁME!!!