Štúrov ZvolenDňa 14. 05. 2019 sa v budove Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo regionálne kolo 33. ročníka súťaže Štúrov Zvolen 2019.

Súťaž v rétorike, ktorej vrcholnou celoslovenskou súťažou je Štúrov Zvolen vo Zvolene, je koncipovaná pre oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať sa prostredníctvom reči, čiže rozvíjať jazykovú komunikáciu, jej kultúrnosť a kultivovanosť po obsahovej aj formálnej stránke.
Našu školu v 1. kategórii reprezentoval Lukáš Cárach z V. A, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
BLAHOŽELÁME!