Olymp denV piatok 21. 06. 2019 sa na našej škole konal Olympijský beh, na ktorom sa zúčastnili MŠ, ZŠ aj SŠ z okresu Liptov. Z našej školy sa zúčastnilo 34 žiakov a žiačok.

 

V každej kategórii sme si odniesli medailové umiestnenia.


2. ročník: Tobias Horvát 1. miesto, Tadeáš Krška 2. miesto, Dárius Ovad 3. miesto
3. ročník: Tomáš Novák 2. miesto
5. ročník: Tomáš Furdek 3. miesto, Stella Kjdová 1. miesto, Natália Obertová 2. miesto
7. ročník: Ondrej Vrťo 1. miesto, Tomáš Synak 2. miesto
9. ročník: Lucia Kršková 1. miesto
Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!!!!!!