Múzeum LMDeň pred vysvedčením sa žiaci III. B a III. C vybrali so svojimi pani učiteľkami do Liptovského Mikuláša.

Navštívili tu Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Pani sprievodkyňa nás povodila po jednotlivých expozíciach. Prvú expozíciu tvorili Kras a jaskyne Slovenska. Mohli sme obdivovať jaskynnú výzdobu a zaujímavým bol aj film o objavovaní jaskýň. Pokračovali sme druhou expozíciou  Chránená príroda Slovenska a Zem, miesto pre život. Tu žiakov najviac zaujal medvedí brloh, do ktorého sa mohli ísť pozrieť. Poslednou časťou, ktorú sme navštívili bolo Človek, hory, NATURA 2000. Tu sme sa mohli pohrať, vyskúšať si záchranu ľudí zasypaných lavínou,... V múzeu sa nám veľmi páčilo. Cestou späť nás osviežila perfektná zmrzlina.