ČKAj tento rok sme sa zúčastnili na súťaži družstiev mladých zdravotníkov Liptova organizovanou Slovenským červeným krížom.

Súťaž sa konala 11. júna 2019 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.
Našu školu reprezentovali dva tímy z II. stupňa. Päťčlenné družstvá museli zvládnuť rôzne úlohy na viacerých stanovištiach. V teoretickej časti si overili svoje vedomosti o poskytovaní prvej pomoci. Druhou disciplínou bola kardiopulmonálna resuscitácia teda poskytnutie prvej pomoci pri oživovaní (masáži srdca a dýchaní z úst do úst). Na ďalších dvoch stanovištiach museli mladí zdravotníci preukázať, že svoje teoretické vedomosti vedia využiť aj prakticky pri ošetrovaní rôznych zranení. Vďaka poctivej príprave naši mladí zdravotníci obsadili v silnej konkurencii základných škôl a osemročných gymnázií z Liptova krásne 2. a 3. miesto.
Gratulujem a ďakujeme všetkým členom našich tímov, ktorí sa na súťaž boli ochotní pripravovať aj mimo vyučovania v čase ich osobného voľna.
Na 3. mieste skončili športovci z 8. E triedy: Tadeáš Beňuš (kapitán),Samuel Dutka, Adrián Paľák, Matúš Páter, Matúš Škoda.
Na 2. mieste, len tesne o jeden bod za víťazmi sa umiestnili dievčatá z 8. A triedy: Miška Lauková (kapitán), Dorotka Hrbčeková, Alžbetka Meszárošová, Šarlotka Ondrušová, Tamarka Trnovcová.