Plavecký kurzPlávanie má veľký význam pri formovaní osobnosti dieťaťa.

Je súčasťou učebných osnov v systéme telesnej výchovy a preto sa aj naši štvrtáci v dňoch 09. - 13. 09. 2019 zúčastnili plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Pod dohľadom skúsených inštruktorov sa žiaci naučili plávať, poprípade sa zdokonalili v plávaní. Nemali by sme zabúdať, že plávanie nie je len bežným zdravotno-výchovným činiteľom, ale aj životnou nutnosťou. Zvládnutie vodného prostredia prispieva aj k zdravému sebavedomiu človeka a spočíva aj v otužovaní. Popri plávaní sme sa naučili pohotovosti, odvahe, rozhodnosti a správaniu sa v nezvyčajných situáciách. Veľmi sa nám páčilo.
Odmenou nám bolo aj mokré vysvedčenie.