Učenie v galériiAj tento školský rok budú mať naši žiaci možnosť učiť sa v Galérií Ľudovíta Fullu.

Pod vedením Mgr. Matušku pri vlastnom učení a sprostredkovaní učiva slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy a vlastivedy sú nápomocné aj umelecké diela nášho významného rodáka. Prostredie galérie je vždy pre žiakov vítanou zážitkovou formou učenia, ktorá zanechá trvalejšie vedomosti. Ako prví túto možnosť využili žiaci 3. A triedy 08. 10. 2019.