KeramikárHodiny pracovného vyučovania žiakom 3. A a 4. A triedy 10. 10. 2019 spestrila tvorivá dielňa keramikára Mareka Novotňáka, ktorý zavítal priamo do triedy.

Dve vyučovacie hodiny boli primárne zamerané na prácu s hlinou v súlade s vekom a zrelosťou detí. Tretiaci si vytvorili rôzne hlavy zvieracích rozprávkových bytostí a štvrtáci modelovali škriatkov a permoníkov. Popritom sa naši starší dozvedeli hravou a nenásilnou formou o horninách a mineráloch v podzemí. Bol to pre žiakov tvorivý a poučný výlet do sveta fantázie, z ktorého im ostane na pamiatku hlinený darček, ktorý môžu aj darovať.