Nezabúdaj na raňajkyV rámci Týždňa zdravej výživy sa naši žiaci zapojili do tejto aktivity témou Nezabúdaj na raňajky.

V triedach spoločne chystali raňajky, pripravovali si chutné zdravé menu, vytvárali knihy receptov na raňajky, hľadali informácie na internete, písali básne, tvorili postery a vyrábali chutné nátierky,... Téma nás naučila najdôležitejšiemu..., že raňajky sú základom dňa. Nemali by sme na ne zabúdať, pretože sú zdrojom energie počas celého dňa. Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným triedam a ich pani učiteľkám a pánom učiteľom.