V otroctve drogCVČ Elán v Ružomberku vyhlásilo aj v tomto školskom roku okresné kolo výtvarnej súťaže s názvom „V otroctve drog“.

Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci v mesiaci október mali možnosť prejaviť svoje umelecké a tvorivé zručnosti, vyjadriť tematiku súťaže najrôznejšími technikami, zobraziť vlastný pohľad na danú tému a zamyslieť sa nad vlastnými aktivitami prospešnými pre svoje zdravie. Téma bola zameraná protidrogovo a mala orientovať pozornosť žiakov na dôležitosť prevencie ako nevyhnutnej súčasti nášho života.
12. novembra 2019 sa konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov v Bjőrnsonovom dome v Ružomberku. Ocenenie za druhé miesto si prevzala žiačka 9. C triedy Nina Lukáčová a ďalšou ocenenou bola výtvarná práca Alžbety Meszárošovej z 9. A.
BLAHOŽELÁME!