Póla radí deťomV dňoch 11. 11. 2019 a 18. 11. 2019 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili cyklických besied s témami bezpečnosti na cestách, nebezpečenstvách závislostí a šikany na školách.

Besedy viedla Ing. Gabriela Tkáčová, zamestnankyňa Policajného zboru Ružomberok. Deti pracovali s pracovným zošitom s názvom „PÓLA RADÍ DEŤOM“ s tematicky zameranými úlohami. Pracovné zošity im zostali na pamiatku.