BubnovačkaPri príležitosti 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa 1. stupeň zapojil do Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť“.

Akcia má tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia zaznie na celom Slovensku v rytme bubnov od 10:00 – 11:00 hod. Zapojili sme sa formou rozhovorov a hlavne bubnovaním v laviciach, dupotaním v triedach, telocvični, búchaním hokejkami a loptami. Tento ročník bol v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Spoločne sme bubnovali čo nám „ruky a nohy stačili“, aby sme ukázali všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité! Deti pred násilím ticho neochráni.