Kurz korčulovaniaŽiaci 1. C triedy sa v dňoch od 25. 11. – 29. 11. 2019 zúčastnili školského korčuliarskeho programu pre ZŠ.

Kurz prebiehal pod vedením skúsených trénerov, ktorí udržali úsmev na tvári detí od začiatku až po koniec. Pomohli deťom odstrániť strach a hravou formou ich zapájali do všetkých pohybových aktivít. V mesiacoch november a december sa korčuliarskeho programu zúčastnili postupne aj žiaci 3. A, 3. B, 2. B a 1. B. Tréneri Marek, Patrik a Veronika sa snažili program každý deň obmieňať a náročnosť disciplín prispôsobovať veku detí. V posledný deň kurzu korčuliari absolvovali Olympiádu korčuliarov a kurz zakončili so šťastným úsmevom, zdokonalenou technikou korčuľovania a zaslúženým diplomom. Chválime túto aktivitu na zimnom štadióne a odporúčame aj ďalším triedam.