Vianočná besiedkaOpäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi starej mamy.

Áno, sú to Vianoce. Žiaci 4. C si pripravili pre svojich blízkych program v podobe piesní, básni, tancov, ale aj divadelných predstavení, s ktorými vystúpili vo štvrtok 05.decembra. Odmenou za pripravený program bola výborná kapustnica.