MDŠKMedzinárodný deň školských knižníc je vyhlásený na štvrtý októbrový pondelok.

Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie – hoci nie v októbri, ale až v novembri.
Školská knižnica UDICA (unikátna databáza informácií, citov a atmosféry) pripravila súťaž pre 5. ročník s názvom Čo vieš o knižnici?, v ktorej sa mali žiaci pokúsiť vysvetliť pojmy súvisiace práve s knihami a knižnicami. Súťažiaci boli ocenení knihami a milými drobnosťami.
Aj deviataci mali v súvislosti s týmto medzinárodným dňom svoju súťaž. Tí si vytvorili 4-členné družstvá a ich úlohou bolo vyhľadávať informácie v knihách a na internete. Víťazom sa stala trieda 9. A.