ChémiaDňa 17. 12. 2019 sa žiaci 1. C triedy zúčastnili ,,Hodiny plnej zázrakov“, ktorú si pre nich pripravili žiaci 2. stupňa z chemického krúžku pod vedením p. uč. S. Kenderovej.

Skúšali si rôzne zaujímavé pokusy, na ktoré dohliadali mladí chemici. So zatajeným dychom sledovali pokus o horiacej vreckovke ktorá nezhorela, pomocou liehu a fixiek si vytvárali dúhové obrázky, s olejom a potravinárskym farbivom skúmali lávové lampy a v roztoku z octu a sódy pozorovali vznášanie bubliny v odmernom valci. Hodina ich natoľko zaujala, že už teraz sa hlásili do chemického krúžku. Z čarovnej hodiny odchádzali nadšení a plní neopakovateľných zážitkov. Ďakujeme.