Deň zdraviaCELOSLOVENSKÉ FINÁLE ŠPORTOVÝCH DNÍ NADÁCIE SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019 A O2 ŠPORTOVEJ AKADÉMIE MATEJA TÓTHA.

18. decembra 2019 - 6. miesto

Pred podujatím „Celoslovenský deň zdravia s Matejom Tóthom“ sa konalo vyvrcholenie celoslovenskej súťaže Športových dní Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorej regionálne kolá prebiehali od júna v Porade, Nitre a Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa na nich 119 základných škôl s 952 deťmi. Vo finále sa stretlo 9 najlepších škôl z každej súťaže, medzi ktorými sme boli aj my. Z regionálneho kola sa nám podarilo postúpiť z prvého miesta s najlepším časom zo všetkých škôl. V konečnom poradí sme skončili na peknom 6. mieste. Za veľkú snahu a reprezentáciu školy ďakujeme žiakom:

Dávid Palguta

II. C

 

Veronika Popelková

II. C

Tobias Horvát

III. C

 

Melany Ailyn Slavíčková

II. B

Matej Žáčik

IV. B

 

Viktória Beľová

IV. A

Alex Biely

V. C

 

Timea Synaková

V. C

Ďakujeme aj pani učiteľkám Ľuboslave Pastuchovej a Tatiane Vartíkovej, ktoré žiakov pripravovali, deťom a rodičom, ktorí nás prišli povzbudiť a v neposlednom rade aj Športovej akadémii Mateja Tótha, ktorá pre nás bezplatne zabezpečila nielen autobus na podujatie, ale skvelý program. Na podujatí nechýbali stánky s občerstvením, maľovanie na tvár, skákací hrad, stánok policajného zboru, stánok cemio kamzík, fotografovanie, stanovištia, kde sa mohli deti individuálne otestovať a samozrejme koncert skupiny AYA, ktorá zaspievala hymnu Akadémie a pre deti pripravila aj výchovný koncert o zdravom spôsobe života.
Pozvanie prijali a deťom sa prihovorili aj významní hostia ako Peter Pellegrini – predseda vlády SR, Martina Lubyová – ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Denisa Saková – ministerka vnútra SR a Peter Gažík – generálny riaditeľ O2.
Na záver mal vystúpiť aj EGO, ktorý na poslednú chvíľu odriekol. Namiesto neho prišiel SPIRIT, čo bolo od neho úžasné gesto, keďže sa to dozvedel ani nie hodinu pred svojím vystúpením.
Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže.