ŠtefánikV roku 2019 sme si pripomínali sté výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, nášho významného slovenského politika, ktorý sa v roku 1918 zaslúžil o vznik Československej republiky.

Pani učiteľka B. Česáková vymyslela pre žiakov 8. ročníka kvíz venovaný tejto osobnosti. Do súťaže, ktorá pozostávala z piatich kôl, sa zapojili štvorčlenné družstvá. Tie museli preukázať svoje vedomosti o živote a vynálezoch Milana Rastislava Štefánika. Celkovým víťazom sa stala trieda 8. A, druhé miesto obsadila 8. D a tretí boli žiaci z 8. C. Krásne štvrté miesto získala 8. B.
Ďalšou aktivitou, ktorá mala priblížiť život M. R. Štefánika, bola nástenka, na výrobe ktorej sa podieľali žiaci našej školy – piataci a šiestaci na literatúre tvorili akrostich a cinquain na tému Štefánik, 9. A na hodine dejepisu vytvorila napr. jeho životopis. Žiačky z 9. E zase vytvorili trojrozmerný model Mohyly na Bradle.