Holokaust27. januára si svet pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a v roku 2019 si pripomenul aj 74. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku.

Naši deviataci si na hodinách dejepisu tento medzinárodný deň pripomenuli tvorbou projektov na tému holokaust. Žiakom sa podarilo vystihnúť krutosť tejto udalosti spáchanej počas 2. svetovej vojny na ľudstve. A zároveň poskytnúť memento pre dnešnú a budúce generácie našich žiakov.