DODNaša základná škola bola v sobotu 07. 03. 2020 výnimočne otvorená pre všetkých predškolákov, ich súrodencov a rodičov, ktorí si prišli pozrieť, ako to vyzerá, možno, v ich budúcej škole.

Zohratý tím pracovníkov školy pripravil v priestoroch školy pestrý program pozostávajúci zo športových, vedomostných, výtvarných a hudobných disciplín. Deti predviedli svoj postreh, tvorivosť, hravosť a súťaživosť. Všetkých zúčastnených čakalo v jedálni na konci malé občerstvenie. Úplne na záver si rodinky urobili „zábavné foto“ na pamiatku. Kto sa zúčastnil tejto akcie, určite neoľutoval. Hlavne všetky deti odchádzali od nás spokojné s nádherne vymaľovanými tváričkami podľa želania a šťastným úsmevom. A to bola pre organizátorov najväčšia odmena.