V otroctve drogCVČ Elán v Ružomberku vyhlásilo aj v tomto školskom roku okresné kolo výtvarnej súťaže s názvom „V otroctve drog“.

Súťaž každoročne súvisí s mesiacom november, ktorý sa nesie v znamení boja proti závislostiam.
Naši žiaci sa v mesiaci november dištančnou formou zapojili do školského kola. Najkrajšie práce 2. stupňa, ktoré boli úspešné v školskom kole, sme odoslali do okresného kola.
Nakoľko všetci žijeme momentálne v ťažkej dobe súvisiacej s pandémiou COVID 19, vyhodnotenie kategórie žiakov 2. stupňa prebehlo oneskorene v mesiaci február 2021. Ocenení boli žiaci 9. ročníka Filip Bajaček (9. A) a Karin Záchejová (9. C).
Sme veľmi radi, že máme v škole umelecky nadaných žiakov, ktorí sa aj napriek tomu, že výchovy dištančnou formou neprebiehajú, ochotne a s nadšením zapájajú do výtvarných súťaží a úspešne reprezentujú našu školu.

BLAHOŽELÁME IM!