ZOODňa 22. 06. 2021 žiaci 1. A a 2. C triedy navštívili v rámci výletu ZOO Bojnice.

Na úvod ich čakal edukatívny program s názvom „ZOOŠKOLA“. Žiaci pracovali v zmiešaných skupinách a spoločnými silami museli označiť správne odpovede v pracovných listoch, ktoré boli zamerané na jednotlivé pavilóny, ktorými prechádzali. Aj napriek horúcemu počasiu sa dokázali sústrediť na výklad, čítať zadania a dohodnúť sa na odpovediach. Po skončení programu nasledovala voľná prehliadka ZOO spojená so sladkým zmrzlinovým osviežením a zakúpením spomienkových darčekov na skvelý deň.
Všetci žiaci výlet statočne zvládli a spokojní sa vrátili domov.
Ľ. Pastuchová, S. Lilge