Elán magazínCVČ ELÁN vydáva v tomto školskom roku prvé číslo Elán magazín-u.

Žiaci a žiačky sa môžu z neho dozvedieť niekoľko zaujímavostí a zabaviť sa pri riešení kvízov a rébusov.
Magazín vychádza raz štvrťročne.

pdfELÁN MAGAZÍN č. 1