Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C

„ Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody

 má každý rok nové, nádherné vydanie. „

Vo februári sa v nadväznosti na školské kolo uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C určenej pre žiakov 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, z 1. miesta postúpila Lenka Čigášová z 8.A, z  2. miesta Petra Vrzgulová  z 9.B a z 3. miesta Peter Krška z 8.B.  Ďalej boli na okresné kolo pozvaní aj ostatní úspešní riešitelia školského kola: Andrej Vyšný, Rebeka Zrníková a Terézia Láclavíková. Všetci našu školu úspešne reprezentovali a  dosiahli pekný úspech, boli úspešní riešitelia okresného kola.

Petra Vrzgulová z 9.B sa umiestnila na 2. mieste a postupuje na krajské kolo do Žiliny. Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali aj vo svojom voľnom čase a pod vedením pani učiteliek L. Macákovej a S. Kenderovej  si rozšírili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z biológie.

Víťazom srdečne blahoželáme a a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.