Súťaže sa zúčastnilo šesťdesiat krajín štyroch kontinentov. Z našej školy to bolo 68 žiakov 1. – 4. ročníka. Deťom sa na súťaži páči, že súťaž má medzinárodný charakter a oni sa môžu porovnať s rovesníkmi, že úlohy sú zaujímavé a nie príliš ťažké a v neposlednej rade môžu vyhrať atraktívne ceny, dokonca aj tablet.

Súťaž nie len o matematike, ale aj o preverení vlastných schopností, o psychike, schopnosti  zvládať stresové situácie ako sú obmedzenie časovým limitom, u niektorých aj iný spôsob vyznačovania správnych odpovedí, ako sú zvyknuté, samostatnosť pri riešení úloh, maximálna pozornosť a v neposlednej rade aj schopnosť toto všetko zvládnuť. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Úlohy sú zaujímavé a rôznorodé. Veľmi dôležitá dôsledné prečítanie si zadanej úlohy (čo je u dnešných detí problém). Matematický klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami a pripravuje ich na ďalšie štúdium. Ak to aj niekto nezvládol podľa svojich predstáv, je to pre neho cenná skúsenosť a netreba to vzdávať.

Ďakujem všetkým odvážnym, ktorí sa zúčastnili, vedeniu školy a všetkým kolegyniam, ktoré mi pomohli pri organizácii. Špeciálne poďakovanie patrí Mgr. Antónii Lakotovej, ktorá sa podujala absolvovať testy s našimi prváčikmi, ktorí to zvládli bez väčších problémov. 

Bez ohľadu na výsledky, súťaž prebehla bez vážnejších problémov, väčšina detí to zvládla bez stresu a brala to ako hru, ktorá im dá skúsenosť do ďalšieho života. A tak to má byť!

Výsledky budú zverejnené 11. apríla 2016 na www.matematickyklokan.sk. V máji sa uskutoční žrebovanie piatich účastníkov súťaže, ktorí vyhrajú tablety a v máji budú škole dodané výsledky, diplomy a ceny pre najúspešnejších. O výsledkoch vás budem informovať. 

                                                      Koordinátorka súťaže Mgr. Tatiana Vartíková
 
 
                                                        FOTOGALÉRIA