Okresná výtvarná súťaž ku dňu hasičov

Okresné riaditeľstvo HaZZ  v Ružomberku,  Okresný výbor DPO Ružomberok  a CVČ  ELÁN – oddelenie techniky a prírodovedy  v Ružomberku aj v šk. roku 2015/2016 vyhlásili okresnú Výtvarnú súťaž ku Dňu hasičov.

Naši žiaci maľovali obrázky s tematikou:  Zásahová činnosť hasičov pri požiaroch, haváriách, nehodách  a živelných pohromách; Spolupráca záchranných zložiek.

Do školského kola sa zapojili všetci žiaci II. stupňa. Do  okresného kola postúpili štyri práce žiačok – Sára Šefranková (7.C), Karin Dittrychová (6.C), Dana Sleziaková (7.A)  a Simona Callová (9.C).

V  tomto šk. roku sme v rámci okresného kola boli opäť  úspešní. Danka Sleziaková získala 1. miesto Simonka Callová 2. miesto.

Dňa 6. mája sa v Hasičskej stanici na ulici sv. Anny č.2 v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie a oceňovanie víťazov.

Víťazkám BLAHOŽELÁME!!!