OKRESNÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

Ako každoročne v máji, pri príležitosti Medzinárodného dňa ČK a ČP (8. máj), aj tento školský rok súťažili medzi sebou družstvá mladých zdravotníkov - záchranárov z okresu Ružomberok. Súťažilo sa na Námestí A. Hlinku v dvoch vekových kategóriách. Deti si svoje zdravotnícke vedomosti a zručnosti  overili na pripravených stanovištiach, kde ošetrovali simulované úrazy na figurantoch.

 

Našu školu reprezentovali a ukázali výborné zdravotnícke vedomosti a praktické zručnosti v oblasti prvej pomoci tieto družstvá s umiestnením:

5. miesto HMZ I. stupňa (pripravovala p. uč.  M. Hanková)

 • Kristína Šupčíková (kapitán)
 • Marianna Moravčíková
 • Terézie Čupková
 • Matúš Lauko
 •  Richard Skurcoňák
 • Rebecca Šantová

 

1. miesto HMZ II. stupňa (pripravovala p. uč. S.Kenderová)

 • Filip Benčo (kapitán)
 • Matej Hrnčiar
 • Boris Pátek
 • Natália Rudlová
 • Petra Stoličná
 • Simona Rudlová

 

Všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

   

FOTOGALÉRIA