Športové dopoludnie pri príležitosti MDD - „ŠPORTUJ, HRAJ, DROG SA VZDAJ!“

Koordinátorky žiackeho parlamentu A. Gibasová a M. Hanková, koordinátorka prevencie L. Macáková aj tento rok pripravili Medzinárodný deň detí v športovom duchu. Členovia školského súboru Konôpka spolu s pani učiteľkami A. Gibasovou a K. Kelčíkovou tento športový deň otvorili so svojim tanečným číslom Tancujúce dáždniky. Hlavnou myšlienkou tejto celoškolskej akcie bolo, aby sa do turnajov zapojilo čo najviac žiakov z triedy. Žiaci absolvovali turnaje  so svojimi pani učiteľkami alebo pani vychováteľkami.

Hlavné turnaje:

  • 1.stupeň 01.06.2016 - vybíjaná, futbal.
  • 2.stupeň 02.06.2016 - vybíjaná, volejbal, malý futbal, veľký futbal, florbal, stolný tenis

Okrem týchto turnajov mali žiaci pripravené aj ďalšie športové aktivity - prekážková dráha, bedminton, fresbee, skákanie cez gumy, twister, kroket, kop do bránky, trampolína, petang, vonkajší basketbal, kde si mohli zašportovať podľa vlastného výberu. Na každom stanovišti na nich čakala sladká odmena. Počas celého dňa bolo zabezpečené občerstvenie. O dobrú náladu sa postarali DJ – P. Sleziak, M. Novák z 9.B. Pri jednotlivých aktivitách nám pomáhali žiaci 9.B triedy, začo im patrí veľké ďakujem.

      

FOTOGALÉRIA

1.stupeň

2.stupeň