Aktuality

 
    DEŇ ZEME 22.APRÍL

Deň 22. apríl je venovaný našej Zemi. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že prírodu treba ochraňovať, pretože ak sa k nej nebudeme chovať s úctou, tak nám to neskôr odplatí. A preto sme sa my, žiaci a učitelia našej základnej  školy rozhodli, že sa aj my pričiníme o ochranu prírody. Žiacky parlament s koordinátorkami A. Gibasovou a M. Hankovou zorganizovali už tretí ročník -  Čistenie mestských lesov v spolupráci s Mestskými lesmi a Technickými službami mesta Ružomberok. Žiaci so svojimi učiteľmi zbierali odpadky na šiestich stanovištiach s dohľadom zamestnanca mestských lesov, ktorý bol zabezpečený pri každej skupine žiakov. Okrem čistenia lesov – zbierania odpadkov, ich žiaci triedili do farebne odlišných vriec (sklo, plast, komunálny odpad), ktoré nám zabezpečili technické služby. Tento rok sa do zalesňovania zapojili žiaci 4. ročníkov na Kalvárii. Pán Ing. Vladimír Neštepný dohliadal na bezpečnosť a správnosť zasadenia mladých stromčekov – bukov a smrekov. Žiaci si mali možnosť vyskúšať, aká je to náročná práca. Tiež sme sa dozvedeli, že jeden zamestnanec zasadí za jeden deň až dvesto stromčekov.

Touto akciou, kedy sa vlastným pričinením žiaci a učitelia zapojili do zbierania a zároveň triedenia odpadu, sme chceli zvýšiť záujem o našu Zem. Zamyslieť sa nad tým, že ako my ľudia prírodu znečisťujeme, tak ju aj my ľudia musíme čistiť - chrániť. Všade počúvame, ako sa v tento deň na školách konajú rôzne aktivity, napr. zhotovovanie posterov, obliekanie sa do zeleného odevu, súťaže na školskom dvore, pozeranie filmov či písanie slohových prác na danú tému. No zdvihnutie odpadu samotného žiaka priamo v prírode a následne ho vhodiť do správneho odpadového vreca, má podľa nás omnoho vyšší účinok. Preto v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Koordinátori žiackeho parlamentu: A. Gibasová, M. Hanková

FOTOGALÉRIA:
 
 
 

Výsledky školského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

20. apríl 2016

1. kategória – 4. až 6. ročník:

1. miesto: Terézia Buzáková, 6.B

2. miesto: Matúš Neštepný, 4.A

                 Karin Záchejová, 4.C

3. miesto: Jozef Kašša, 5.C

                Mária Likavcová, 5.D

2. kategória – 7. až 9. ročník:

1. miesto: Karolína Starovská, 7.B

2. miesto: Ľubica Mlynáriková, 8.A

3. miesto: Stanislav Panis, 9.B

Víťazom blahoželáme a želáme veľa šťastia pri reprezentácii našej školy v regionálnom kole. FOTOGALÉRIA


 

TEHLIČKA PRE SÝRIU

V predveľkonočnom období sa konal 11. ročník verejnej zbierky Tehlička pre Sýriu. Prostredníctvom tohto projektu deti učíme, že človek nemôže myslieť len na seba, ale má byť ochotný podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. Vyvrcholením zbierky bol jarmoček na prvom aj druhom stupni školy.

Výsledky medzitriednej súťaže o najväčší príspevok sú nasledovné:
1. stupeň                              2. stupeň
3. miesto  2.C                       3. miesto 5.E
2. miesto 3.B                        2. miesto 5.A
1. miesto 3.C                       1. miesto 6.B  
 

Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu  utečeneckých centier v Damasku, Aleppe a Krafounde v Sýrii, kde poskytujú materiálnu, potravinovú a lekársku pomoc 400 rodinám a pripravujú vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre dennodenne prichádzajúcich 2000 detí a mladých. 

Všetkým  zapojeným žiakom i učiteľom zo srdca ďakujeme.

                                                                     FOTOGALÉRIA
 

 

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ

Dňa 14.4.2016 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Okresného kola sa zúčastnilo 9 škôl so 177 účastníkmi. V silnej konkurencii sa nám podarilo umiestniť na medailových pozíciách. Žiačky A kat. sa umiestnili na 4 mieste, B kat. na 1. mieste, C kat. na 1. mieste. Žiaci A kat. na 1.mieste a B kat. na 2.mieste. Žiačky a žiaci na prvých miestach postupujú na krajské kolo , ktoré sa uskutoční 4.5.2016 v Zakamennom. Držíme palce.

A kat.: A.Svobodová, L.Jaššáková, Z.Masariková, P.Poláková, E.Proftová

A kat.: M.Makonyi, P.Chmelický, R.Petruf, D.Ondečko, Š.Sorentíny                  

B.kat.: T.Beňuš, N.Kollárik, Š.Dalmanego, G.Švidroň, M.Kendera

B kat.:D.Hrbčeková, K.Kajanová, T.Ondečková, J.Pateková, V.Poláková

C kat.: L.Bystričanová, R.Michalková,  Ľ.Mlynáriková, D.Sleziaková,  

           D.Moravčíková

                         


 

3.mieto na celoslovenskej literárnej súťaži Dieťa medzi paragrafmi - Práva detí očami detí

Do celoslovenskej súťaže literárnych a žurnalistických príspevkov, v ktorých deti základných škôl reflektujú na problematiku ľudských práv z pohľadu dieťaťa sa zapojili aj žiaci IV.B triedy s triednou pani učiteľkou PaedDr. Marianou Hankovou, kde boli tieto témy:

-         Čo by dospeláci nemali robiť deťom

-         Čo nesmú robiť deti deťom

-         Dieťa má dve rúčky – jednu pre mamu a jednu pre ocka

Súťaž zorganizovala  Rada pre práva detí – Slovenská republika s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a s podporou Nadácie Voslkswagen. Vo svojom premiérovom ročníku stala najväčšou literárnou súťažou na Slovensku vôbec a priniesla neskutočne veľa poznatkov o tom, čo deti trápi a na čo, ako dospelí, často zabúdame. Detské príbehy sa stali pre Radu pre práva dieťaťa cenným zdrojom poznatkov a informácií, ktoré budú vedieť využiť pri praktickej ochrane práv detí.

Odbornú porotu tvorili vysokoškolskí pedagógovia, najmä z odboru mediálna výchova, skúsení žurnalisti, renomovaní novinári, špeciálni pedagógovia, právnici a občianski aktivisti, ktorí sa venujú ochrane práv detí.

Jakub Bielený, žiak IV.B triedy, získal 3. miesto so svojou prácou na tému „Čo nesmú roboť deti deťom“ s názvom „Ondrejove muky“. Udeľovanie cien bolo 19.04.2016 na Smolenickom zámku. Jakuba v tento „slávny deň“ sprevádzali jeho rodičia, triedna pani učiteľka Mariana Hanková a pán riaditeľ Michal Lazár. Sme na Teba hrdí, Jakub. FOTOGALÉRIA

  


 

Carrol´s Wonderland 2016

      6. apríla sa v CVČ konal 8. ročníka okresnej súťaže v prednese anglických riekaniek pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Z našej školy sa zúčastnilo 5 žiakov.

      Najúspešnejší z nich boli Chiarka Fajinová z 2.C, ktorá obsadila 3.miesto v kategórii druhákov a Alicka Buchtová zo 4.B, ktorá získala rovnako 3.miesto v kategórii štvrtákov. Gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy!