Aktuality

 

LYŽIARSKY VÝCVIK  šk. rok 2015/2016

V dňoch od 7.3.- 11.3.2016 sa 53 siedmakov zúčastnilo pobytového lyžiarskeho výcviku v Nižnej na Orave. Pod vedením p. učiteliek Mgr. K.Svrčanovej, Mgr. D. Petruf Huťkovej, PaedDr. S. Baranovej a p. učiteľa Mgr. I.Prielomka sa 25 žiakov naučilo lyžovať a ostatní si zdokonaľovali svoju techniku lyžovania v lyžiarskom stredisku Roháče - Spálená. V prekrásnom hoteli Arman ,v ktorom sme sa stravovali a bývali, mohli žiaci po dobrej lyžovačke tráviť voľný čas pod dozorom v bazéne, pri bowlingu a hraní stolného tenisu. Keďže nám aj snehové podmienky a počasie priali, môžeme lyžiarsky výcvik hodnotiť  za úspešný. FOTOGALÉRIA

        

                   

 

Súťaže sa zúčastnilo šesťdesiat krajín štyroch kontinentov. Z našej školy to bolo 68 žiakov 1. – 4. ročníka. Deťom sa na súťaži páči, že súťaž má medzinárodný charakter a oni sa môžu porovnať s rovesníkmi, že úlohy sú zaujímavé a nie príliš ťažké a v neposlednej rade môžu vyhrať atraktívne ceny, dokonca aj tablet.

Súťaž nie len o matematike, ale aj o preverení vlastných schopností, o psychike, schopnosti  zvládať stresové situácie ako sú obmedzenie časovým limitom, u niektorých aj iný spôsob vyznačovania správnych odpovedí, ako sú zvyknuté, samostatnosť pri riešení úloh, maximálna pozornosť a v neposlednej rade aj schopnosť toto všetko zvládnuť. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Úlohy sú zaujímavé a rôznorodé. Veľmi dôležitá dôsledné prečítanie si zadanej úlohy (čo je u dnešných detí problém). Matematický klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami a pripravuje ich na ďalšie štúdium. Ak to aj niekto nezvládol podľa svojich predstáv, je to pre neho cenná skúsenosť a netreba to vzdávať.

Ďakujem všetkým odvážnym, ktorí sa zúčastnili, vedeniu školy a všetkým kolegyniam, ktoré mi pomohli pri organizácii. Špeciálne poďakovanie patrí Mgr. Antónii Lakotovej, ktorá sa podujala absolvovať testy s našimi prváčikmi, ktorí to zvládli bez väčších problémov. 

Bez ohľadu na výsledky, súťaž prebehla bez vážnejších problémov, väčšina detí to zvládla bez stresu a brala to ako hru, ktorá im dá skúsenosť do ďalšieho života. A tak to má byť!

Výsledky budú zverejnené 11. apríla 2016 na www.matematickyklokan.sk. V máji sa uskutoční žrebovanie piatich účastníkov súťaže, ktorí vyhrajú tablety a v máji budú škole dodané výsledky, diplomy a ceny pre najúspešnejších. O výsledkoch vás budem informovať. 

                                                      Koordinátorka súťaže Mgr. Tatiana Vartíková
 
 
                                                        FOTOGALÉRIA

 

 

 

VYNÁŠANIE MORENY

     Končí sa zima, pomaly prichádza jar a blížia sa veľkonočné sviatky. S týmto obdobím sú spojené aj prastaré tradície, ktoré pochádzajú od našich slovanských predkov.

     Morena – staroslovanská bohyňa smrti, chorôb a nešťastia musí byť zbavená svojej vlády, aby mohla prísť jar a s ňou slnko, teplé počasie a nová úroda.

     Každoročne sa deti z Folklórneho súboru Konôpka spolu s ostatnými žiakmi našej školy takto lúčia so zimou a vítajú novú jar. Tento rok sme Morenu a Dedka (ktorý nám v zime pojedol všetko) spálili v piatok 18. marca a už sa všetci tešíme na krásne teplé dni, ktoré nás čakajú. FOTOGALÉRIA

 

ROZHODNEŠ SA SPRÁVNE

     Žiaci 4. ročníkov sa spoločne s ich pani učiteľkami zúčastnili projektu: „Rozhodneš sa správne?“ na OOPZ v Ružomberku. Cieľom tohto projektu bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie žiakov o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt využíval inovatívne prístupy práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. Okrem toho sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, vyskúšali si aké to je byť zatknutým, skúsili si aká ťažká je zbraň, zmenili sa na policajtov pri skúšaní policajnej čiapky, ale taktiež museli splniť úlohy, ktoré sa dozvedeli o tabaku, alkohole a marihuane. Najzaujímavejšou časťou pre žiakov bola cela predbežného zadržania- deťom sa v nej páčilo. Nakoniec si žiaci získané vedomosti overili krátkym testom a hrou na koberci.

Bol to pre nás super zážitok! FOTOGALÉRIA

       
 

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT EURÓPA V ŠKOLE

V školskom roku 2015/2016 vstúpil tento medzinárodný projekt už do 63. ročníka. Ústredným motívom súťaže bolo motto: „ Žiť spoločne v mieri“.

Naša škola sa každoročne  aktívne zapája do tejto súťaže.

Opäť sme boli úspešní!

 S literárnou prácou na tému „Kyberšikana“ vytvorila Emília Uhrinová z 9.C pútavé rozprávanie a na osude hlavnej hrdinky opísala tragické dôsledky kyberšikany.

S ďalšou veľmi zaujímavou témou sa popasovali Simona IvančíkováJakub Dušička z 9.C, ktorí v reportáži rozpracovali problém, druhy a následky týrania dievčat a žien. Pýtali sa na názor ľudí v rôznych slovenských mestách. Chceli totiž vedieť,  čo si o tejto závažnej problematike myslia.

Danka Sleziaková zo 7.A vytvorila maľbou na plátno „Strom mieru“.

Úspešnosť v tomto školskom roku bola mimoriadna! Na celoslovenské kolo postupujú práce všetkých vyššie menovaných žiakov  vo všetkých troch kategóriách, a to literárne, výtvarné a multimediálne práce.

Žiakom držíme palce v CELOSLOVENSKOM KOLE!!!

                                              FOTOGALÉRIA


 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila v školskom roku 2015/2016 XXXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Danka Sleziaková zo 7.A získala 1. miesto a jej výtvarná práca postupuje na celoslovenské kolo.

Blahoželáme a držíme jej palce pri reprezentovaní našej školy. FOTOGALÉRIA