Aktuality

 

         TURNAJ VO VYBÍJANEJ

Žiacky parlament 1.stupňa v spolupráci s koordinátorom prevencie usporiadal dňa 28.01.2016 novoročný turnaj štvrtých ročníkov vo vybíjanej. Žiaci vytvorili tri 10- členné zmiešané družstvá. Spolužiaci a ich triedne pani učiteľky prišli svojich spolužiakov povzbudiť s pripravenými transparentmi. Z hry bola cítiť súťaživosť v rámci fair - play s patričnou dávkou adrenalínu. Na pravidlá a vyhodnotenie celého turnaja dohliadala rozhodcovská dvojica v zložení M. Hanková , S. Lilge .

V nasledujúcom mesiaci sa žiaci 1. stupňa štvrtých ročníkov opäť stretnú - vo futbalovom turnaji. FOTOGALÉRIA

 

Koordinátor prevencie S. Lilge Koordinátorka ŽP M. Hanková

  

 

 
 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C

„ Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody

 má každý rok nové, nádherné vydanie. „

Vo februári sa v nadväznosti na školské kolo uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C určenej pre žiakov 8. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali šiesti žiaci, z 1. miesta postúpila Lenka Čigášová z 8.A, z  2. miesta Petra Vrzgulová  z 9.B a z 3. miesta Peter Krška z 8.B.  Ďalej boli na okresné kolo pozvaní aj ostatní úspešní riešitelia školského kola: Andrej Vyšný, Rebeka Zrníková a Terézia Láclavíková. Všetci našu školu úspešne reprezentovali a  dosiahli pekný úspech, boli úspešní riešitelia okresného kola.

Petra Vrzgulová z 9.B sa umiestnila na 2. mieste a postupuje na krajské kolo do Žiliny. Všetci žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali aj vo svojom voľnom čase a pod vedením pani učiteliek L. Macákovej a S. Kenderovej  si rozšírili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z biológie.

Víťazom srdečne blahoželáme a a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  

 

BETLEHEMCI 2015

     Folklórny súbor Konôpka každý rok pripravuje pásmo Betlehemci, v ktorom znovu ožívajú predvianočné a vianočné zvyky našich predkov. Deti spievajú koledy, vinšujú vinše, koledujú malému Ježiškovi, nechýbajú pastieri či ovečky. Takto si všetci pripomenú, ako sa kedysi ľudia pripravovali a oslavovali najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

      Už tradične vystúpili deti pred Mikulášom, ktorý priniesol darčeky pre deti zamestnancov školy a samozrejme, aj  pre deti z Konôpky. Potom boli svojím programom potešiť dôchodcov a napokon aj žiakov zo Súkromnej základnej školy Dotyk. FOTOGALÉRIA

 

 UŽ SA FAŠIANG KRÁTI, UŽ SA NENAVRÁTI...

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude…Toto je jedna z najznámejších fašiangových pesničiek na Slovensku.

Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. V širšom zmysle slova sa fašiangami nazývalo obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Po fašiangoch nasledoval prvý deň štyridsaťdňového pôstu – Popolcová (škaredá) streda. V minulosti platilo, že od Popolcovej stredy do Veľkej noci sa nekonali svadobné veselia ani zábavy či muziky.

 Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil na našej škole Karneval pre 0. až 4. ročník. Akcia prebehla v dopoludňajších hodinách, deti boli prezlečené za rozličné veľmi zaujímavé masky. Akciu uvádzal kúzelník Wolf, s množstvom kúziel, diskotékou a oceňovaním najoriginálnejších masiek. Fotogaléria z karnevalu

 

Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

            

                           „Lyžiarsky výcvik“

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

  Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá na požiadanie.

 

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 28.01.2016

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

 

3. Dátum zverejnenia výzvy: 14.01.2016