Aktuality

 

ŠALIANSKY MAŤKO - školské kolo

Dňa 11.1.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže prednesu povestí ŠALIANSKY MAŤKO I. kategórie. Žiaci – recitátori sa svojej úlohy zhostili veľmi dobre a my sme strávili príjemné popoludnie v atmosfére starých hradov a ich kostelánov, vzdialených kopcov a mestečiek. Víťazom sa stal ALEX BRESTOVSKÝ z II.B a na druhom a treťom mieste sa umiestnili VERONIKA REMBOVSKÁ a CHIARA FAJINOVÁ, obe z II.C triedy. Gratulujeme.

                                                              
 

Otvorenie klziska na multifunkčnom ihrisku

Od utorka 19.1.2016 máme na multifunkčnom ihrisku ľadovú plochu, ktorú pre deti pripravil pán školník a pán manažér školy. Vďaka priaznivému počasiu sa môžu žiaci celý týždeň korčuľovať. Zatiaľ je ľadová plocha k dispozícii deťom z I. stupňa a ak počasie dovolí, budú ho môcť využívať aj žiaci z ročníkov 5. – 9. FOTOGALÉRIA  
 
 
 

DRUHÁCI v  

 

Žiaci a rodičia II. B triedy strávili veľmi príjemné piatkové popoludnie v Ružomberskom Hopilande. Okrem hier v interiérovom ihrisku pre deti personál pripravil aj niekoľko prekvapení. Úspech mala cukrová vata, chytanie cukríkov aj šľahačkové poháre. Takéto akcie prispievajú k utuženiu kolektívu. Rodičia sa trochu odreagovali po pracovnom týždni a deti si Hopiland užili naplno. Domov sme všetci odchádzali spokojní. Cieľ bol splnený! FOTOGALÉRIA

  
 

Výzva na predkladanie ponúk na vykonanie:

            

                           „Výmena deliacej steny hlavného vstupu“

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

    Organizácia: Základná škola

    IČO: 00614394

    Adresa: Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok

    Kontaktná osoba: PhDr. Ján Lubelec, manažér školy

    Číslo telefónu: 044/4320192, 0903945159

  Kompletná špecifikácia bude uchádzačovi poskytnutá pri osobnej obhliadke miesta výkonu práce - obhliadka nutná.

 

2. Podmienky súťaže:

   Ponuka musí obsahovať: Cenovú ponuku

   Zasielanie ponúk: poštou alebo osobne

   Termín ponúk:  do 21. 07. 2015

   Adresa: Základná škola, Zarevúca 18/19, 034 01 Ružomberok

   Vybratá bude ponuka s najnižšou cenou.

 

3. Dátum zverejnenia výzvy: 07. 07. 2015

 
 

HROZBA MOBILOV

S nezadržateľným vývojom techniky ( počítačov, mobilov, tabletov, smartfónov) a komunikačných sietí ( bezdrôtový internet) hrozí ľudskej populácii poškodenie zdravia elektro-smogom (elektromagnetickým žiarením). Elektro-smog je horší ako chemický smog. Je neviditeľný a necítime ho. Niektorí vedci sa domnievajú, že dlhodobé používanie mobilných telefónov, a tým  vystavenie sa elektromagnetickému žiareniu, dráždi nervový systém, znižuje schopnosť učenia, spôsobuje poruchy chovania, znižuje imunitu. Tretiakom v 3. A prišiel 22. 12. 2015 urobiť prednášku na túto tému Ing. Miroslav Dudra, pracovník firmy Geovital  a zároveň ocko jedného zo žiakov triedy. Žiaci sa prístupnou a pútavou formou dozvedeli ako bezpečne používať mobily, tablety, smarfóny pri telefonovaní, hraní, učení sa. Je dôležité, aby už deti  boli upozorňované na riziká žiarenia, ktoré sa nachádza v dôsledku rýchleho vývoja techniky všade okolo nás. Práve deti mladšieho školského veku sú najviac ohrozenou skupinou, pretože ich ešte tenká lebečná kosť  absorbuje oveľa viac tohto žiarenia v porovnaní s dospelými. Okrem teoretických poznatkov sa deti pomocou špeciálnych prístrojov presvedčili o prítomnosti elektromagnetického žiarenia v triede pri telefonovaní z dvojice mobilov. Je nevyhnutné viesť už deti k zodpovednosti za svoje zdravie. Jedným z krokov je aj návyk dôsledne čítať príručky (manuál) k novým mobilom, tabletom, smartfónom, ktoré upozorňujú na prípadné zlé faktory na zdravie, ale samozrejme pre zachovanie ziskov, čo najmenším písmom. Veríme, že žiaci sa poučili a budú sa riadiť poskytnutými radami pri používaní mobilov a iných technických vymožeností.