Aktuality

 

HROZBA MOBILOV

S nezadržateľným vývojom techniky ( počítačov, mobilov, tabletov, smartfónov) a komunikačných sietí ( bezdrôtový internet) hrozí ľudskej populácii poškodenie zdravia elektro-smogom (elektromagnetickým žiarením). Elektro-smog je horší ako chemický smog. Je neviditeľný a necítime ho. Niektorí vedci sa domnievajú, že dlhodobé používanie mobilných telefónov, a tým  vystavenie sa elektromagnetickému žiareniu, dráždi nervový systém, znižuje schopnosť učenia, spôsobuje poruchy chovania, znižuje imunitu. Tretiakom v 3. A prišiel 22. 12. 2015 urobiť prednášku na túto tému Ing. Miroslav Dudra, pracovník firmy Geovital  a zároveň ocko jedného zo žiakov triedy. Žiaci sa prístupnou a pútavou formou dozvedeli ako bezpečne používať mobily, tablety, smarfóny pri telefonovaní, hraní, učení sa. Je dôležité, aby už deti  boli upozorňované na riziká žiarenia, ktoré sa nachádza v dôsledku rýchleho vývoja techniky všade okolo nás. Práve deti mladšieho školského veku sú najviac ohrozenou skupinou, pretože ich ešte tenká lebečná kosť  absorbuje oveľa viac tohto žiarenia v porovnaní s dospelými. Okrem teoretických poznatkov sa deti pomocou špeciálnych prístrojov presvedčili o prítomnosti elektromagnetického žiarenia v triede pri telefonovaní z dvojice mobilov. Je nevyhnutné viesť už deti k zodpovednosti za svoje zdravie. Jedným z krokov je aj návyk dôsledne čítať príručky (manuál) k novým mobilom, tabletom, smartfónom, ktoré upozorňujú na prípadné zlé faktory na zdravie, ale samozrejme pre zachovanie ziskov, čo najmenším písmom. Veríme, že žiaci sa poučili a budú sa riadiť poskytnutými radami pri používaní mobilov a iných technických vymožeností.