Aktuality

ChorvátskoMestečko Sv. Filip i Jakov sa nám minulý rok tak zapáčilo, že sme sa tam opäť po roku vrátili.

Meditriedna súťažV stredu 26. júna koordinátorky žiackeho parlamentu vyhodnotili medzitriednu súťaž, ktorá prebiehala medzi triedami 1. a 2. stupňa počas celého školského roka.

Prezentácia 3. ADňa 12. júna žiaci 3 .A prezentovali svoje projekty na 11 tém z prírodovedy a vlastivedy.

Likavský hradŽiaci 3. A sa rozhodli preskúmať kráľovský hrad Likava.