Aktuality

Boj proti drogámCVČ Elán v Ružomberku vyhlásilo aj v tomto školskom roku okresné kolo výtvarnej súťaže pod názvom „Boj proti drogám“.

Póla radí deťomV mesiaci november sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili cyklických besied s témami bezpečnosť na cestách, nebezpečenstvo závislostí, šikanovanie na školách, tiesňové čísla.

AIDSTento školský rok prebieha už dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá začína 1. septembra a vrcholí 1. decembra – na Svetový deň boja proti AIDS.

Pasovanie prvákovRok sa zišiel s rokom a je tu opäť november. Je tu čas, keď už tradične Žiacky parlament Základnej školy Zarevúca organizuje slávnosť pasovania prvákov.

Žiacka konferenciaŠkolský úrad Mesta Ružomberok a PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami regiónu zorganizovali už 11. ročník žiackej konferencie na tému: Dôvera.

PlanetáriumNaši štvrtáci na hodine prírodovedy objavovali tajomstvá vesmíru. Spoznávali planéty, hviezdy, vesmírne stanice, ale aj družice a satelity.