Označovanie alergénov na jedálnych lístkoch v zariadeniach školského stravovania

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie z1ožiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 — 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005-100, č. 3069/2005-100, č. 3493/2005-100 a č. 2319/2007-100). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania. Preto sa táto povinnosť vzťahuje aj na prevádzkovateľov zariadení školského stravovania. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je vedený v prílohe č. 3 citovaného výnosu. Konkrétne ide o nasledovné z

 1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody).
 2. Kôrovce a výrobky z nich.
 3. Vajcia a výrobky z nich.
 4. Ryby a výrobky z nich.
 5. Arašidy a výrobky z nich.
 6. Sójové zrná a výrobky z nich.
 7. Mlieko a výrobky z neho.
 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 9. Zeler a výrobky z neho.
 10. Horčica a výrobky z nej.
 11. Sezamové semená a výrobky z nich.
 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
 13. Vlčí bob a výrobky z neho.
 14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Spôsob, akým bude označovanie uvedených zložiek - alergénov realizované na jedálnych lístkoch, je na každom prevádzkovateľovi zariadenia školského stravovania. Berúc do úvahy skutočnosť, že označovanie je písomné uvedenie údajov na obale ale aj v sprievodnom dokumente, oznámení alebo upozornení, je možné alergény uvádzať aj formou oznámenia, ktoré bude súčasťou jedálneho lístka alebo bude umiestnené pri jedálnom lístku. Musí však z neho byť jasné, aký konkrétny alergén resp. alergény daný pokrm obsahuje. V prípade nejasností v označovaní alergénov na jedálnych lístkoch v školských jedálňach je možné danú problematiku konzultovať s pracovníčkami oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.