Pasovanie prvákov  - november 2009
 
 
 
 
Karneval   - február 2010
 
 
Deň vody   - marec 2010
 
 
Hviezdoslavov Kubín  ( školské kolo ) - marec 2010
 
 
Vynášanie Moreny   - 30. marec 2010
 
 
Tehlička pre Keňu   - 1. - 31. marec 2010
 
 
Štúrov Zvolen   ( školské kolo ) - 8.apríla 2010
 
 
Pytagoriáda P4   ( obvodné kolo ) - apríl 2010
 
 
Deň Zeme   - 22. apríl 2010
 
 
Stavanie májov   - 29. apríl 2010
 
 
Vystúpenie sokoliarov   - 5. máj 2010
 
 
Deň detí   - 1. jún 2010