Prvý deň v škole   - 2. september 2010
 
 
Školský klub detí - Šarkaniáda   - 22. september 2010
 
 
3.A na výstave Svet modelárov    - 23. september 2010
 
 
1.B v septembri   - september 2010
 
 
Deň jablka   - 21. október 2010
 
 
English Primary Marathon   - 18. november 2010
 
 
Pasovanie prvákov   - 19. november 2010
 
 
Protidrogová konferencia   - 30. november 2010
 
 
Vševedko   - 1. december 2010
 
 
 
 
Šaliansky Maťko - prednes   - december 2010
 
 
Konôpka - Pásmo Betlehemci   - december 2010
 
 
 
 
Hrady a zámky v IV.B    - január 2011
 
 
 
 
Zápis na školský rok 2011/2012    - 20. a 21. január 2011
 
 
Lyžiarsky výcvik - 7.ročník   - 2. - 8. február 2011
 
 
Karneval I.stupeň    - 25. február 2011
 
 
Karneval II.stupeň    - 25. február 2011
 
 
 
 
Tvoríme leporelo   -  marec 2011
 
 
 
 
 
 
Vynášanie Moreny   -  8. apríl 2011
 
 
Jarmoček v meste   -  apríl 2011