Prvý deň v škole                           - 5. september 2011
 
 
Súťaž Superchyty                          - 22. september 2011
 
 
Deň jablka                                 - október 2011
 
 
Súťaž "In chlapec a dievča"              - 12. október 2011
 
 
Maketa mesta                             - október 2011
 
 
Šúpolienky                                 - október 2011
 
 
Anglický deň v 2.B                        - 14. október 2011
 
 
Anglický deň v 2.A                        - 19. október 2011
 
 
Anglický deň v 2.C                        - 26. október 2011
 
 
Anglický deň v 3.C                        - 26. október 2011
 
 
Anglický deň v 4.A                        - 27. október 2011
 
 
Anglický deň 2 v 2.B                      - 2. november 2011
 
 
Pasovanie prvákov                        - 23. november 2011
 
 
Perníková chalúpa - divadlo              - 28. november 2011
 
 
Mikuláš v 2.B                             - 6. december 2011
 
 
Mikuláš na našej školy                   - 6. december 2011
 
 
Klzisko 2.B a 2.C                          -  december 2011
 
 
Karneval 2012                             -  2. február 2012
 
 
 
Protidrogová konferencia                 -  2. marec 2012
 
 
Deň učiteľov                               - 28. marec 2012
 
 
Deň Zeme                                  - 20. apríl 2012
 
 
Stavanie májov                             - 27. apríl 2012
 
 
Slávnostné otvorenie ihriska               - 25. máj 2012