Halloween Party  ( 8. november 2013 )

Pasovanie prvákov  ( 19. november 2013 )

Lucia 2013  ( 13. december 2013 )

Prichádzajú Vianoce  ( december 2013 )

Valentín 2014  ( 14. február 2014 )

Premeň odpad na umenie  ( marec - apríl 2014 )

Vynášanie Moreny  ( 11. apríl 2014 )

Slávik Slovenska  ( 23. apríl 2014 )
 
Exkurzia do Bratislavy  ( 29. apríl 2014 )
 
Štúrov Zvolen  ( 30. apríl  - 5. máj 2014 )
 
Stavanie májov  ( 30. apríl 2014 )
 

Čistenie mestských lesov  ( 2. mája 2014 )

Daj si čas  ( 2. mája 2014 )

Bezpečne na bicykli  ( 7. mája 2014 ) 

Exkurzia ATLANTIS CENTER v Leviciach  ( máj 2014 )

Relaxačno - poznávací zájazd do Chorvátska  ( jún 2014 )

Medzitriedna súťaž  ( 2013/2014 )