Poradové

číslo

Názov firmy/Číslo faktúry

Cena

s DPH

Dátum zverejnenia

1.

Peter Michalčík / 078

149,46 €

4.4.2011

2.

Dušan Oparty – SPIN / 079

178,08 €

5.4.2011

3.

Peter Mrázek / 080

300,00 €

8.4.2011

4.

MediaDIDA, s.r.o. / 081

216, 10 €

8.4.2011

5.

Komenský, s.r.o. / 082

16,56 €

14.4.2011

6.

ABC Fachcentrum, s.r.o. / 083

27,50 €

14.4.2011

7.

Ing. Kornalský, KORO, Rbk / 084

148,20 €

14.4.2011

8.

Katka Šport, Púchov / 085

624,57 €

18.4.2011

9.

Ondrej Glemba - Global / 086

40,80 €

18.4.2011

10.

GA spol, s.r.o. / 087

92,65 €

19.4.2011

11.

ŠJ Zarevúca 18, Rbk  / 088

20,70 €

19.4.2011

12.

Stolárske práce Felix Daniel / 089

77,00 €

19.4.2011

13.

UNI – JAS, Ján Janec  / 090

69,98 €

20.4.2011

14.

DIGI Slovakia  / 091

9,60 €

20.4.2011

15.

T-Com / 092

102,56 €

20.4.2011

16.

IURA EDITION, spol s r.o. / 093

29,99 €

20.4.2011

17.

Gigabit, Rbk  / 094

2 340,00 €

20.4.2011

18.

CZT Ružomberok, s.r.o. / 095

5 347,69 €

21.4.2011

19.

Gigabit, Rbk  / 096

758,13 €

21.4.2011