Poradové

číslo

Názov firmy/Číslo faktúry

Cena

s DPH

Dátum zverejnenia

1.

Stolárske práce Felix Daniel / 234

388,00 €

3.10.2011

2.

Webhouse s.r.o.  Trnava / 235

19,92 €

3.10.2011

3.

ABC Fachcentrum, s.r.o. / 236

25,70 €

4.10.2011

4.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. / 237

359,22 €

5.10.2011

5.

ŠEVT a.s., BB / 238

63,35 €

5.10.2011

6.

ILLE – Papier – Service SK, s.r.o.  / 239

59,40 €

6.10.2011

7.

Ondrej Glemba - Global / 240

40,80 €

6.10.2011

8.

PILEX s.r.o. Rbk / 241

20,20 €

7.10.2011

9.

Komunálna poisťovňa a.s. / 242

550,00 €

7.10.2011

10.

T-Com / 243

93,56 €

10.10.2011

11.

DIGI Slovakia  / 244

9,60 €

10.10.2011

12.

CZT Ružomberok, s.r.o. / 245

879,90 €

11.10.2011

13.

INFRA Slovakia s.r.o.  / 246

17,40 €

12.10.2011

14.

Ing. Marek Fröhlich / 247

159,00 €

13.10.2011

15.

Fax Copy a.s., Rbk / 248

29,90 €

14.10.2011

16.

ŠEVT a.s., BB / 249

228,00 €

17.10.2011

17.

Orange Slovensko / 250

29,99 €

17.10.2011

18.

GA spol s.r.o. Trenčianská Teplá / 251

154,15 €

19.10.2011

19.

GA spol s.r.o. Trenčianská Teplá / 252

5,80 €

20.10.2011

20.

UPOS – Ing. Bohdan Uhlár / 253

1 000,00 €

21.10.2011

21.

IURA Edition, spol. s.r.o. BA  / 254

54,40 €

24.10.2011

22.

EDUCA PLAY s.r.o., Žilina  / 255

80,40 €

25.10.2011